За бременната - Медицински център Превиста – с грижа за Вашето здраве

Уважаеми пациенти на Prevista Clinic,

Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка в страната, бихме искали да Ви уведомим, че въведохме завишени хигиенни мерки и специална организация при заявката за генетично изследване и пробовзимането.

Кръвна проба за пренатални тестове може да бъде взета в най-близката до Вас лаборатория. Нашият екип ще се погрижи за предоставяне на кит и организиране на пробовзимането. Тестовете, за които е необходима кръвна проба, са следните:

  • Тестовете myPrental, предназначени за скрининг на плода за най-честите ануеплоидии (тризомии 21, 18 и 13, анеуплоидии на половите хромозоми и микроделеции).
  • Unity - тест за носителство при бременната, комбиниран с неинвазивен пренатален тест на плода за муковисцидоза, спинална мускулна атрофия, сърповидно-клетъчна анемия, алфа- и бета-таласемии.

Вземането на проба от натривка от устната лигавица за теста myNewborn бихте могли да извършите самостоятелно вкъщи, без да се налага да излизате от дома си. Наш сътрудник ще осигури необходимите инструкции и логистична помощ за това. MyNewborn е генетичен тест за скрининг на 390 вродени заболявания у новороденото.

По Ваше желание можем да изпратим кит за всеки един от генетичните тестове на посочен от Вас адрес.

За заявка на тест или допълнителна информация ще бъдем на Ваше разположение всеки ден от седмицата от 9.00 до 17.00 на тел. 0885 012 111.

За бременната

Неинвазивен пренатален тест (НИПТ)

myPrenatal е неинвазивен пренатален тест за скрининг на:

най-честите анеуплоидии (нарушения в броя на хромозомните копия) при плода:

  • Тризомия 21 (Синдром на Даун)
  • Тризомия 18 (Синдром на Едуардс)
  • Тризомия 13 (Синдром на Патау)

най-честите анеуплоидии при половите хромозоми X и Y:

  • OX (Синдром на Търнър)
  • XXX (Синдром на трите хикса)
  • XXY (Синдром на Клайнфелтър)
  • XYY (Синдром на Якобс)
Скринингов тест
UNITY

UNITY е неинвазивен пренатален тест за едновременен скрининг на  майката и плода, за муковисцидоза, спинална мускулна атрофия, сърповидноклетъчна анемия и ά- и β-таласемии. Това са най-често срещаните вродени моногенни разстройства, а тяхното пренатално откриване  досега изискваше инвазивни методи с висок риск от спонтанен аборт. За изследването е необходима единична кръвна проба, взета след 10-та седмица на бременността.
Вземете теста на изплащане с фиксиран лихвен %. Вижте условията >>

Повече за теста
Пренатални тестове
myPrenatal Standard*

Стандартен генетичен тест за дородов скрининг на хромозомни аберации (тризомии), засягащи хромозоми 21 (синдром на Даун), 18 (синдром на Едуардс) и 13 (синдром на Патау). Съобразно препоръките на водещите проф. дружества в областта на медицинската генетика, както и на акушерството и гинекологията, при двуплодна бременност предлагаме теста myPrenatal (Standard), заедно с възможността да се определи наличието или липсата на Y (мъжка) полова хромозома (= поне единият плод е от мъжки пол или и двата плода са от женски пол).
Вземете теста на изплащане с фиксиран лихвен %. Вижте условията >>

myPrenatal Extended*

Разширен генетичен тест за дородов скрининг. Освен тризомиите при стандартния тест, включва анеуплоидиите на половите хромозоми (Х,Y): 45,0Х (синдром на Търнър), 47,ХХY (синдром на Клайнфелтър), 47,ХYY (синдром на Якобс), 47,ХХХ (синдром на трите хикса). Ранно определяне на пола (по желание).


Вземете теста на изплащане с фиксиран лихвен %. Вижте условията >>

myPrenatal Plus Standard*

Стандартен генетичен тест за дородов скрининг, включващ освен 3-те най-чести тризомии (т21/т18/т13) и 5-те най-чести микроделеционни синдрома: 1p36 делеция, 4p- (синдром на Волф-Хиршхорн), 5p- (кри-дю-ша синдром),
15q11.2 (Прадер-Вили/Ангелман синдром), 22q11.2 делеция (синдром на ДиДжордж).


Вземете теста на изплащане с фиксиран лихвен %. Вижте условията >>

myPrenatal Plus Extended

Разширен генетичен тест за дородов скрининг. Освен всичко от обхвата на myPrenаtal (Extended), включва и 5-те най-чести микроделеционни синдрома. Ранно определяне на пола (по желание).

Вземете теста на изплащане с фиксиран лихвен %. Вижте условията >>

myPrenatal Plus ALL chromosomes

Свръхразширен генетичен тест за дородов скрининг. Обхваща анеуплоидиите на всички 23 хромозомни двойки в човешкия кариотип. Ранно определяне на пола (по желание).

Вземете теста на изплащане с 0% оскъпяване:
6 вноски х 341,67 лв. Вижте условията >>

myPrenatal Plus ALL chromosomes/Microdeletions

Свръхразширен генетичен тест за дородов скрининг. Обхваща анеуплоидиите на всички 23 хромозомни двойки в човешкия кариотип и 5-те най-чести микроделеционни синдрома. Ранно определяне на пола (по желание).

Вземете теста на изплащане с 0% оскъпяване:
6 вноски х 383,34 лв. Вижте условията >>