Иновативен метод за прескрининг на рака на гърдата - Медицински център Превиста – с грижа за Вашето здраве

Уважаеми пациенти на Prevista Clinic,

Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка в страната, бихме искали да Ви уведомим, че въведохме завишени хигиенни мерки и специална организация при заявката за генетично изследване и пробовзимането.

Кръвна проба за пренатални тестове може да бъде взета в най-близката до Вас лаборатория. Нашият екип ще се погрижи за предоставяне на кит и организиране на пробовзимането. Тестовете, за които е необходима кръвна проба, са следните:

  • Тестовете myPrental, предназначени за скрининг на плода за най-честите ануеплоидии (тризомии 21, 18 и 13, анеуплоидии на половите хромозоми и микроделеции).
  • Unity - тест за носителство при бременната, комбиниран с неинвазивен пренатален тест на плода за муковисцидоза, спинална мускулна атрофия, сърповидно-клетъчна анемия, алфа- и бета-таласемии.

Вземането на проба от натривка от устната лигавица за теста myNewborn бихте могли да извършите самостоятелно вкъщи, без да се налага да излизате от дома си. Наш сътрудник ще осигури необходимите инструкции и логистична помощ за това. MyNewborn е генетичен тест за скрининг на 390 вродени заболявания у новороденото.

По Ваше желание можем да изпратим кит за всеки един от генетичните тестове на посочен от Вас адрес.

За заявка на тест или допълнителна информация ще бъдем на Ваше разположение всеки ден от седмицата от 9.00 до 17.00 на тел. 0885 012 111.

Иновативен метод за прескрининг на рака на гърдата

Какво представлява

Prevista Clinic предлага иновативно скринингово изследване за рак на гърдата. Изследването се основава на метода контактна термография и открива температурни изменения в тъканта на гърдите. Тези промени се свързват с образуването на нови кръвоносни съдове, захранващи тумора.

Въведохме Braster Pro, защото вярваме, че по този начин ще отговорим на нуждите на по-млади жени без фамилна обремененост, които не желаят да се подлагат на облъчване чрез традиционните методи за скрининг.

Методът открива температурни отклонения от нормата, чиито термографски изображения биват интерпретирани от алгоритъм, основан на изкуствения интелект (AI). Насочваме пациентите с положителен резултат към по-нататъшни диагностични изследвания за потвърждение или отхвърляне.

Иновативен метод за изследване на гърдите

Без облъчване!

КАКВO ОТКРИВА ТЕСТЪТ?

Braster Pro открива силно васкуларизирани структури в жлезната тъкан. В преобладаващия брой от случаите тези структури представляват определен тип патологични лезии. Примери в това отношение са:

  • дуктален карцином
  • лобуларен карцином
  • папиларен карцином
  • силно васкуларизиран фиброаденом
  • възпалени структури и някои видове кисти

Braster Pro не е насочен към откриване на неваскуларизирни („студени“) структури, каквито най-често са доброкачествените лезии от типа на фиброаденоми, липоми, микрокалцификати, дуктални ектазии и повечето кисти.

Размерът и структурата на гърдите не оказват влияние върху чувствителността на изследването.

Размерът на най-малката неоплазма, открита с Braster Pro е 3 мм (смесена структура на гърдата, дуктален карцином, …..)

* Размера и структурата на гърдите не оказва влияние върху чувствителността на устройството.

* Размерът на най-малката неоплазма, открита с Braster Pro е 3 мм (смесена структура на гърдата, дуктален карцином USG – BIRADS 4B)

Запишете час

Изследването с Braster Pro е подходящо за всички жени във всяка възраст и е препоръчително за жени на дългосрочна хормонална контрацепция.

Методът е особено удобен при жени с по-плътна структура на тъканта и при такива с гръдни импланти.

ЗАЩО ДА СЕ ИЗСЛЕДВАТЕ РЕДОВНО С BRASТER PRO?

Надежден
ефикасността е доказана в проучвания
Безопасен
без облъчване
Лесен и бърз
изследването отнема не повече от 15 минути
За всички жени
подходящ за всички жени, независимо от възрастта на жената, размера и плътността на гърдите, включително при жени с гръдни импланти

ЕФИКАСНОСТТА НА BRASTER PRO Е ПОТВЪРДЕНА В ПРОУЧВАНИЯ ВЪРХУ 1500 ЖЕНИ

81,5%

чувствителност

(95% CL [64.1, 92.6])

87%

специфичност

(95% CL[79.7, 92.4])

PPV 71%

(95% CL [53.7, 85.8]

NPV 92.2%*

(95% CL [83.7, 97])

PPV – положителна прогностична стойност; NPV – отрицателна прогностична стойност

* Заключение от изпитването ThermAlg за група жени на възраст над 50 години