Неинвазивен пренатален тест myPrenatal - Медицински център Превиста – с грижа за Вашето здраве

Уважаеми пациенти на Prevista Clinic,

Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка в страната, бихме искали да Ви уведомим, че въведохме завишени хигиенни мерки и специална организация при заявката за генетично изследване и пробовзимането.

Кръвна проба за пренатални тестове може да бъде взета в най-близката до Вас лаборатория. Нашият екип ще се погрижи за предоставяне на кит и организиране на пробовзимането. Тестовете, за които е необходима кръвна проба, са следните:

  • Тестовете myPrental, предназначени за скрининг на плода за най-честите ануеплоидии (тризомии 21, 18 и 13, анеуплоидии на половите хромозоми и микроделеции).
  • Unity - тест за носителство при бременната, комбиниран с неинвазивен пренатален тест на плода за муковисцидоза, спинална мускулна атрофия, сърповидно-клетъчна анемия, алфа- и бета-таласемии.

Вземането на проба от натривка от устната лигавица за теста myNewborn бихте могли да извършите самостоятелно вкъщи, без да се налага да излизате от дома си. Наш сътрудник ще осигури необходимите инструкции и логистична помощ за това. MyNewborn е генетичен тест за скрининг на 390 вродени заболявания у новороденото.

По Ваше желание можем да изпратим кит за всеки един от генетичните тестове на посочен от Вас адрес.

За заявка на тест или допълнителна информация ще бъдем на Ваше разположение всеки ден от седмицата от 9.00 до 17.00 на тел. 0885 012 111.

Неинвазивен пренатален тест myPrenatal

myPrenatal е неинвазивен тест,
който не носи риск за плода

Безопасен
Взима се обичайна кръвна проба от бременната.
Подходящ за всяка бременна
От 10-та гестационна седмица, без ограничения при асистирана репродукция (IVF, донорска яйцеклетка) или висок индекс на телесната маса.
Прецизен
Анализира свободната фетална и майчина ДНК чрез патентован алгоритъм, гарантиращ най-малка вероятност от грешка (0,1%).
Бърз
Обичайно резултатът е готов след 3 до 5 работни дни от получаване на пробата в лабораторията, но срокът зависи и от обхвата на изследването.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ

Представяме Ви Veritas, The Genome Company.

Осигурявайки достъп до закодираната в човешкия геном информация, ние помагаме на пациентите и лекарите, при взимането на информирани решения, които са от значение за качеството и продължителността на живота.

Нашите най-съвременни лаборатории са сертифицирани по федералния стандарт CLIA (САЩ). Екипът ни е изграден от експерти на световно ниво, включително специалисти по медицинска генетика, клиницисти и биостатистици с десетилетна практика.

“Независимо дали планирате да имате дете или бременността Ви вече е в ход, с нас можете да използвате пълните възможности на генетичния скрининг, за да вземете правилни решения, за Вас и Вашето семейство.”

д-р Шарън Намароф
Завеждаща клиничния отдел на Veritas Genetics (САЩ)

ВАРИАНТИ НА ТЕСТА

*Тестът може да се извърши още в десетата седмица на бременността

КАКВА Е ПРОЦЕДУРАТА

Назначаване за изследването (теста)

Говорете с Вашия лекар, за да ви назначи изследване с теста myPrenatal.

Взимане на проба

За изследването е необходима стандартна проба от периферна кръв (около 7-10 мл).

Анализ на теста

Вашата проба ще бъде изследвана в нашата сертифицирана по CLIA лаборатория.

Получаване на резултат

Резултатът ще е наличен, средно 3 до 5 дни от получаване на пробата в лабораторията. Консултирайте се с Вашия лекар относно резултата.

КАКВО ДА ОЧАКВАМ ОТ РЕЗУЛТАТИТЕ?

Фишът с резултатите, който ще бъде изпратен до Вас и Вашия лекар, може да изглежда
по следния начин:

Няма данни за анеуплоидия (негативен)

Тестът не отчита излишни или липсващи хромозомни копия.

Налични са данни за анеуплоидия (позитивен)

Тестът отчита наличие на излишни/липсващи хромозомни копия.* За окончателна диагноза е необходимо потвърждение на резултата, чрез диагностично (инвазивно) изследване.

* Положителната прогностична стойност (PPV) е отразена във фиша с резултатите. PPV представлява вероятностт,а резултатът наистина да е положителен, т.е. плодът да е засегнат от аномалия.

Въпроси и отговори
От кого се извършва теста

текст

Диагностичен тест ли е myPrenatal?

текст

Как се изчислява броят на изследваните хромозоми?

текст