Неинвазивен пренатален тест myPrenatal - Медицински център Превиста – с грижа за Вашето здраве
Неинвазивен пренатален тест myPrenatal

myPrenatal е неинвазивен тест,
който не носи риск за плода

Безопасен
Взима се обичайна кръвна проба от бременната.
Подходящ за всяка бременна
От 10-та гестационна седмица, без ограничения при асистирана репродукция (IVF, донорска яйцеклетка) или висок индекс на телесната маса.
Прецизен
Анализира свободната фетална и майчина ДНК чрез патентован алгоритъм, гарантиращ най-малка вероятност от грешка (0,1%).
Бърз
Обичайно резултатът е готов след 3 до 5 работни дни от получаване на пробата в лабораторията, но срокът зависи и от обхвата на изследването.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ

Представяме Ви Veritas, The Genome Company.

Осигурявайки достъп до закодираната в човешкия геном информация, ние помагаме на пациентите и лекарите, при взимането на информирани решения, които са от значение за качеството и продължителността на живота.

Нашите най-съвременни лаборатории са сертифицирани по федералния стандарт CLIA (САЩ). Екипът ни е изграден от експерти на световно ниво, включително специалисти по медицинска генетика, клиницисти и биостатистици с десетилетна практика.

“Независимо дали планирате да имате дете или бременността Ви вече е в ход, с нас можете да използвате пълните възможности на генетичния скрининг, за да вземете правилни решения, за Вас и Вашето семейство.”

д-р Шарън Намароф
Завеждаща клиничния отдел на Veritas Genetics (САЩ)

ВАРИАНТИ НА ТЕСТА

*Тестът може да се извърши още в десетата седмица на бременността

Варианти и цени на теста myPrenatal

myPrenatal Standard*
Тризомии 21 (синдром на Даун), 18 (синдром на Едуардс) и 13 (синдром на Патау) 

myPrenatal Extended*
Тризомии 21, 18 и 13,
анеуплоидии на половите хромозоми Х и Y: синдром на Търнър, синдром на Якобс, синдром на Клайнфелтър, синдром на трите Х

myPrenatal Plus Standard*
Тризомии 21, 18 и 13 микроделеции: 1p36 делеция, 4p- (Уолф-Хиршхорн синдром), 5p- (Кри-дю-Ша синдром), 15q11.2 (Прадер-Вили синдром /Ангелман синдром), 22q11.2 делеция (ДиДжордж синдром)

myPrenatal Plus Extended
Тризомии 21, 18 и 13,
анеуплоидии на половите хромозоми X и Y
микроделеции

myPrenatal Plus ALL chromosomes
Aнеуплоидии на всички хромозоми, вкл. половите промозоми X и Y

myPrenatal Plus ALL chromosomes/Microdeletions
Aнеуплоидии на всички хромозоми, вкл. половите хромозоми X и Y микроделеции

1040 лв.
1 120 лв.


1 400 лв.1 530 лв.
2 050 лв.2 300 лв.

КАКВА Е ПРОЦЕДУРАТА

Назначаване за изследването (теста)

Говорете с Вашия лекар, за да ви назначи изследване с теста myPrenatal.

Взимане на проба

За изследването е необходима стандартна проба от периферна кръв (около 7-10 мл).

Анализ на теста

Вашата проба ще бъде изследвана в нашата сертифицирана по CLIA лаборатория.

Получаване на резултат

Резултатът ще е наличен, средно 3 до 5 дни от получаване на пробата в лабораторията. Консултирайте се с Вашия лекар относно резултата.

КАКВО ДА ОЧАКВАМ ОТ РЕЗУЛТАТИТЕ?

Фишът с резултатите, който ще бъде изпратен до Вас и Вашия лекар, може да изглежда
по следния начин:

Няма данни за анеуплоидия (негативен)

Тестът не отчита излишни или липсващи хромозомни копия.

Налични са данни за анеуплоидия (позитивен)

Тестът отчита наличие на излишни/липсващи хромозомни копия.* За окончателна диагноза е необходимо потвърждение на резултата, чрез диагностично (инвазивно) изследване.

* Положителната прогностична стойност (PPV) е отразена във фиша с резултатите. PPV представлява вероятностт,а резултатът наистина да е положителен, т.е. плодът да е засегнат от аномалия.

Въпроси и отговори
От кого се извършва теста

текст

Диагностичен тест ли е myPrenatal?

текст

Как се изчислява броят на изследваните хромозоми?

текст