Неинвазивен пренатален тест myPrenatal - Медицински център Превиста – с грижа за Вашето здраве
Неинвазивен пренатален тест myPrenatal

myPrenatal е най-изчерпателният неинвазивен тест,
анализиращ всяка хромозома на плода

Безопасен
Взима се обичайна кръвна проба от бременната.
Подходящ за всяка бременна
От 10-та гестационна седмица, без ограничения при двуплодна бременност, асистирана репродукция (IVF, донорска яйцеклетка), висок индекс на телесната маса или антикоагулантна терапия.
Високопрецизен
Анализира свободната фетална и майчина ДНК чрез патентован алгоритъм, гарантиращ висока чувствителност и специфичност (99,9%).
Бърз
Винаги резултатът е готов след 3 до 5 работни дни от получаване на пробата в лабораторията.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ

Представяме Ви Veritas, The Genome Company.

Осигурявайки достъп до закодираната в човешкия геном информация, ние помагаме на пациентите и лекарите, при взимането на информирани решения, които са от значение за качеството и продължителността на живота.

Екипът на Veritas се състои от международно признати експерти с над 20-годишен опит в областта на пренаталната диагностика и клиничната генетика, пионери в разработването и въвеждането на неинвазивните пренатални тестове в рутинната клинична практика в Европа.

“Независимо дали планирате да имате дете или бременността Ви вече е в ход, с нас можете да използвате пълните възможности на генетичния скрининг, за да вземете правилни решения за Вас и Вашето семейство.”

д-р Шарън Намароф
Завеждаща клиничния отдел на Veritas Genetics (САЩ)

ВАРИАНТИ НА ТЕСТА

*Тестът може да се извърши след десетата седмица на бременността.
**При двуплодна бременност: Определянето на пола се свежда до наличие или липса на Y хромозома (поне единият плод е от мъжки пол). Определянето на тризомии на всички хромозоми и CNV-анализът обхващат автозомите (без половите хромозоми X и Y).
***Делециите и дупликациите (CNVs) с размер над 7 Mb се свързват с аномалии и изоставане в развитието на плода.

Варианти и цени на теста myPrenatal

myPrenatal Standard*
Тризомии 21 (синдром на Даун), 18 (синдром на Едуардс) и 13 (синдром на Патау), определяне на пола

myPrenatal Standard Plus*
Тризомии 21, 18 и 13,
анеуплоидии на половите хромозоми Х и Y: синдром на Търнър, синдром на Якобс, синдром на Клайнфелтър, синдром на трите Х, определяне на пола 

 

myPrenatal GenomeScreen
Тризомии 21, 18 и 13,
Aнеуплоидии на половите хромозоми X и Y
Определяне на пола 
Делеции и дупликации (CNVs) с размер над 7 Mb във всички хромозоми

 

myPrenatal GenomeScreen Extended
Тризомии 21, 18 и 13
Анеуплоидии на всички хромозоми, вкл. половите хромозоми  X и Y
Определяне на пола 
Делеции и дупликации (CNVs) с размер над 7 Mb във всички хромозоми

 

950 лв.
980 лв.

 

 

 

1 380 лв.

 
1 980
лв.

КАКВА Е ПРОЦЕДУРАТА

Назначаване на изследването (теста)

Говорете с Вашия лекар, за да Ви назначи изследване с теста myPrenatal.

Взимане на проба

За изследването е необходима стандартна проба от венозна кръв (около 7-10 мл).

Анализ на теста

Вашата проба ще бъде изследвана в нашите лаборатории в Европа.

Получаване на резултат

Резултатът ще е наличен средно 3 до 5 дни от получаване на пробата в лабораторията. Консултирайте се с Вашия лекар относно резултата.

КАКВО ДА ОЧАКВАМ ОТ РЕЗУЛТАТИТЕ?

Фишът с резултатите, който ще бъде изпратен до Вас и Вашия лекар, е на български език и изглежда
по следния начин:

Няма данни за анеуплоидия (негативен)

Тестът не отчита излишни или липсващи хромозомни копия.

Налични са данни за анеуплоидия (позитивен)

Тестът отчита наличие на излишни/липсващи хромозомни копия.* За окончателна диагноза е необходимо потвърждение на резултата чрез диагностично (инвазивно) изследване.

* Положителната прогностична стойност (PPV) е отразена във фиша с резултатите. PPV представлява вероятностт,а резултатът наистина да е положителен, т.е. плодът да е засегнат от аномалия.

Въпроси и отговори
От кого се извършва теста

текст

Диагностичен тест ли е myPrenatal?

текст

Как се изчислява броят на изследваните хромозоми?

текст