Общи условия - Медицински център Превиста – с грижа за Вашето здраве
Общи условия

Ползването на Интернет страницата на домейна “www.prevista.bg” (“сайта”) е обвързано с приемането на настоящите общи условия за ползване. Ако не сте съгласни с описаните по-долу условия, моля да не посещавате и да не ползвате този сайт. Съдържанието на страниците на сайта е защитено с авторското право на “МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПРЕВИСТА“ ООД („МЦ ПРЕВИСТА“). Всички права, които не са изрично дадени в настоящите условия за ползване на сайта, се запазват. Забранява се възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхранението на част от или на цялото съдържание под каквато и да е форма без предварително писмено разрешение на “МЦ ПРЕВИСТА”, освен в съответствие със следващите условия. “МЦ ПРЕВИСТА” се съгласява да ползвате сайта, както и да разпечатвате копия на извлечения от същите страници само за Ваша лична употреба, но не и с цел повторно използване в други сайтове и системи, освен ако за това не е дадено писменото съгласие на “МЦ ПРЕВИСТА”.

Достоверност на информацията
“МЦ ПРЕВИСТА” полага грижи и се стреми да поддържа достоверността на информацията, представена на сайта www.prevista.bg . Въпреки това, “МЦ ПРЕВИСТА” не носи отговорност за:
– евентуална неточност или непълност на информацията, касаеща дадена (медицинска) тема

– технически грешки или пропуски в текста
– всички проблеми, които могат да възникнат поради случайни технически фактори или злонамерена външна намеса.

Ограничение на отговорността
Потребителите на сайта могат да ползват сайта изцяло на свой риск, като се задължават да не търсят съдебна отговорност на “МЦ ПРЕВИСТА”, за каквито и да е пропуски и вреди, настъпили в резултат на ползването на услугите или съдържанието на сайта.

Връзки c други сайтове
“МЦ ПРЕВИСТА” не носи никаква отговорност за съдържанието на сайтове, съдържащи препратки („линкове“) към www.prevista.bg , както и за съдържанието на сайтове, към които препраща www.prevista.bg .

Декларация за поверителност
Изпращането на лична информация към сайта от страна на потебители е свързано с определени медицински/здравни услуги, предоставяни от “МЦ ПРЕВИСТА”. По тази причина и в процеса на предоставяне на услугите си на потребителите “МЦ ПРЕВИСТА” влиза в ролята на администратор на лични данни, който  събира, обработва, съхранява и предоставя въпросните лични данни. „МЦ ПРЕВИСТА“ няма да ползва личната информация или част от нея за каквито и да е други цели, освен за целта на извършване на медицинските/здравните услуги, предоставяни от дружеството. “МЦ ПРЕВИСТА” не носи отговорност за вреди, нанесени чрез ползването на лична информация, придобита по какъвто и да е начин чрез сайта от трети лица, включително, но не само чрез злонамерена външна намеса или друга непредвидена и нежелана техническа причина.

Технически риск
“МЦ ПРЕВИСТА” не носи отговорност, пряка или косвена, за всякакви възможни повреди и/или вреди, свързани с компютърното и техническото оборудване на потребителя и/или друга негова собственост, причинени в следствие на достъпа и ползването на сайта.

Промени
“МЦ ПРЕВИСТА” си запазва правото по всяко време да променя и допълва без предупреждение информацията, съдържаща се на www.prevista.bg .

Ползване
“МЦ ПРЕВИСТА” не поема отговорност за преки или косвени вреди, които са в резултат от ползването, невъзможността за ползване, липсата на временен достъп по технически причини или профилактика на сайта или свързаните и предоставяни услуги.

Защита на информацията
В “МВ ПРЕВИСТА” осъзнаваме изключителната важност на поверителността, сигурността и защитата на личните данни на клиенти и партньори. Чрез въвеждане на стриктни и последователни политики и правила ние се стремим да осигурим максимална защита на информацията и личните данни, с които боравим. Моля, имайте предвид, че могат да бъдат предоставяни данни, като обобщена статистика за потребителите на сайта, свързани с потреблението на сайта продажби, тенденциите в трафика и свързани с работата на сайта данни, но всички тези видове данни няма да включват лична информация на потребителите.

Лични данни
С цел да отговори на Вашите въпроси или изпълнение на заявките Ви, може да се наложи да поискаме Ваши лични данни, като име, адрес, имейл адрес и телефонен номер. “МЦ ПРЕВИСТА” си запазва правото да използва тази информация, за да отговори на Вашите въпроси, или да се свърже с Вас чрез поща, електронна поща или по телефона, за да Ви информира за нови продукти, услуги, промоции или по технически причини, както и в случай на необходимост от потвърждаване на определена, предоставена от Вас информация. “МЦ ПРЕВИСТА” си запазва правото да получава, съхранява и използва съобразно вътрешната си политика за защита на информацията и личните данни всяка информация, предоставена от Вас на филиал или на служител на “МЦ ПРЕВИСТА”, но само и единствено за изброените по-горе цели. В допълнение към личните данни, които може да ни предоставите, този сайт може да използва технология, която ни позволява да събираме известна техническа информация, като адрес по Интернет протокол (IP address), операционна система на компютъра Ви или тип на браузъра чрез който сте ни достигнали.

Сигурност
Моля, имайте предвид, че винаги съществуват рискове, свързани с предоставянето на лични данни, независимо дали това става лично, по телефона или по интернет, и не съществува напълно безопасна технология или система. “МЦ ПРЕВИСТА” е положило разумно допустимите усилия, за да предприеме подходящи мерки за предотвратяване и минимизиране на рисковете от неоторизиран достъп и евентуална злоупотреба с личната Ви информация.

Коректност на съхраняваните данни
“МЦ ПРЕВИСТА” си запазва правото по своя инициатива или по Ваше желание, да промени или изтрие всички непълни, неточни или остарели лични данни, запазени във връзка с експлоатацията на този сайт.

Политика за бисквитките
“МЦ ПРЕВИСТА” си запазва правото да съхранява данни за Вашия компютър, само и единствено с цел да Ви идентифицира. Тази информация е известна като “бисквитки“ (от англ.: cookies). Информацията от „бисквитките“ може да ни помогне да продължим да подобряваме нашия сайт и да ни покаже кога и как се ползва от потребителите. Използването на “бисквитки” е индустриален стандарт и се  използва от почти всички уеб сайтове. “Бисквитките” се съхраняват на компютъра Ви, а не на този сайт. Ако не желаете да получавате “бисквитки”, или искате да бъдете уведомени, когато те са поставени, можете да направите това като настроите по съответния начин браузъра си.

Приемане на условията
С влизането на която и да е подстраница на сайта www.prevista.bg , Вие декларирате, че приемате настоящите условия за ползване.