Тест за резистентност към химиотерапевтични средства - Медицински център Превиста – с грижа за Вашето здраве

Уважаеми пациенти на Prevista Clinic,

Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка в страната, бихме искали да Ви уведомим, че въведохме завишени хигиенни мерки и специална организация при заявката за генетично изследване и пробовзимането.

Кръвна проба за пренатални тестове може да бъде взета в най-близката до Вас лаборатория. Нашият екип ще се погрижи за предоставяне на кит и организиране на пробовзимането. Тестовете, за които е необходима кръвна проба, са следните:

 • Тестовете myPrental, предназначени за скрининг на плода за най-честите ануеплоидии (тризомии 21, 18 и 13, анеуплоидии на половите хромозоми и микроделеции).
 • Unity - тест за носителство при бременната, комбиниран с неинвазивен пренатален тест на плода за муковисцидоза, спинална мускулна атрофия, сърповидно-клетъчна анемия, алфа- и бета-таласемии.

Вземането на проба от натривка от устната лигавица за теста myNewborn бихте могли да извършите самостоятелно вкъщи, без да се налага да излизате от дома си. Наш сътрудник ще осигури необходимите инструкции и логистична помощ за това. MyNewborn е генетичен тест за скрининг на 390 вродени заболявания у новороденото.

По Ваше желание можем да изпратим кит за всеки един от генетичните тестове на посочен от Вас адрес.

За заявка на тест или допълнителна информация ще бъдем на Ваше разположение всеки ден от седмицата от 9.00 до 17.00 на тел. 0885 012 111.

Тест за резистентност към химиотерапевтични средства

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА

CTR-Test® е in vitro диагностикум, способен да установи с висока точност (>95%) индивидуалната резистентност на пациента към определени химиотерапевтици. Изследването се прави прави преди назначаването на химиотерапия и върху живи туморни клетки (биопсичен материал, малигнен ексудат).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Тестът CTR-Test® намира приложение при лечението на пациенти с:

 • Всички видове солидни тумори (най-често, тестът се прилага при карцином на гърдата, карцином на шийката на матката, колоректален карцином, овариален карцином, сарком и рак на кожата)
 • Злокачествен ексудат (плеврален излив или асцит)

Прецизирането на химиотерапията чрез CTR-Test® е особено удачно в случаите, когато изборът на подходящ протокол е затруднен, защото:

 • диагнозата предполага няколко алтернативни възможности
 • става въпрос за рефрактерна болест и няма категорично препоръчителен протокол
 • произходът (първоначалното огнище) на тумора не е изяснен
 • става въпрос за рядка форма на рак, за която липсва протокол

СТАНДАРТНИ ТЕСТОВИ ПАНЕЛИ СПОРЕД ВИДА РАКОВО ЗАБОЛЯВАНЕ

Съобразно случая, лекуващият лекар може да тества някой от стандартните протоколи или да състави свой собствен панел от химиотерапевтични агенти. Засега тестът е валидиран за поне 33 различни субстанции, а в бъдеще ще бъдат добавени още препарати. Двете тестови опции включват до 7 медикамента (или комбинации) или до 14 медикамента (или комбинации).

Белодробен рак
(non-small cell, NSCLC)

 1. Cisplation
 2. Paclitaxel
 3. Vinorelbine
 4. Etoposide
 5. Gemcitabine
 6. Topotecan
 7. Carboplatin

Ендометриален карцином

 1. Cisplatin
 2. Paclitaxel
 3. Doxorubicin
 4. Ifosfamide
 5. Etoposide
 6. Cyclophosphamide
 7. Topotecan

Глиома

 1. Temozolomide
 2. Carmustine
 3. Cisplatin
 4. Cyclophosphamide
 5. Vincristine
 6. Doxorubicin
 7. Etoposide

Колоректаленкарцином

 1. Fluorouracil
 2. Irinotecan
 3. Fluorouracil + Irinotecan
 4. Oxaliplatin
 5. Topotecan
 6. Capecitabine
 7. Floxuridin

Рак на стомаха и дуоденума

 1. Fluorouracil
 2. Mitomycin C
 3. Doxorubicin
 4. Cisplatin
 5. Etoposide
 6. Gemcitabine
 7. Paclitaxel

Рак на гърдата

 1. Fluorouracil
 2. Epirubicin
 3. Cyclophosphamide
 4. Docetaxel
 5. Paclitaxel
 6. Vinorelbine
 7. Doxorubicin

Меланома

 1. Cisplatin
 2. Temozolomide
 3. Vinblastine
 4. Docetaxel
 5. Vinorelbine
 6. Gemcitabine
 7. Vinorelbine + Docetaxel

Овариаленкарцином

 1. Carboplatin
 2. Paclitaxel
 3. Topotecan
 4. Doxorubicin (liposomal)
 5. Etoposide
 6. Gemcitabine
 7. Carboplatin + Paclitaxel

Рак на панкреаса

 1. Gemcitabine
 2. Fluorouracil
 3. Ifosfamide
 4. Doxorubicin
 5. Irinotecan
 6. Mitomycin C
 7. Docetaxel

Саркома

 1. Doxorubicin
 2. Ifosfamide
 3. Temozolomide
 4. Cisplatin
 5. Docetaxel
 6. Gemcitabine
 7. Topotecan

Цервикаленкарцином

 1. Cisplatin
 2. Ifosfamide
 3. Vinblastine
 4. Paclitaxel
 5. Topotecan
 6. Doxorubicin
 7. Fluorouracil

С неизвестен произход

 1. Cisplatin
 2. Doxorubicin
 3. Fluorouracil
 4. Cyclophosphamide
 5. Paclitaxel
 6. Topotecan
 7. Etoposide

От 1990 г. насам има над 40 публикации за CTR-Test®. В това число са публикувани общо 17 клинични проучвания, с над 2 000 пациенти. Резултатите доказват прогностичната сила на теста и ползите за пациента. Проведени са също така 10 валидационни наблюдения с над 20 000 пациента за верифициране на теста върху клиничен материал.

Към днешна дата CTR-Test® е използван над 150 000 пъти и представлява водещата методика за установяване на лекарствена резистентност при химиотерапевтичните средства, в контекста на предварително прецизиране на химиотерапията.

В този смисъл, CTR-Test® е отдавна наложила се стандартна процедура, а не експериментален метод. CTR-Test® е най-добре установеният метод за определяне на резистентността към химиотерапевтици в световен мащаб и се предлага единствено от TherapySelect (и от МЦ Превиста за България).