Тест за резистентност към химиотерапевтични средства - Медицински център Превиста – с грижа за Вашето здраве
Тест за резистентност към химиотерапевтични средства

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА

CTR-Test® е in vitro диагностикум, способен да установи с висока точност (>95%) индивидуалната резистентност на пациента към определени химиотерапевтици. Изследването се прави прави преди назначаването на химиотерапия и върху живи туморни клетки (биопсичен материал, малигнен ексудат).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Тестът CTR-Test® намира приложение при лечението на пациенти с:

 • Всички видове солидни тумори (най-често, тестът се прилага при карцином на гърдата, карцином на шийката на матката, колоректален карцином, овариален карцином, сарком и рак на кожата)
 • Злокачествен ексудат (плеврален излив или асцит)

Прецизирането на химиотерапията чрез CTR-Test® е особено удачно в случаите, когато изборът на подходящ протокол е затруднен, защото:

 • диагнозата предполага няколко алтернативни възможности
 • става въпрос за рефрактерна болест и няма категорично препоръчителен протокол
 • произходът (първоначалното огнище) на тумора не е изяснен
 • става въпрос за рядка форма на рак, за която липсва протокол

СТАНДАРТНИ ТЕСТОВИ ПАНЕЛИ СПОРЕД ВИДА РАКОВО ЗАБОЛЯВАНЕ

Съобразно случая, лекуващият лекар може да тества някой от стандартните протоколи или да състави свой собствен панел от химиотерапевтични агенти. Засега тестът е валидиран за поне 33 различни субстанции, а в бъдеще ще бъдат добавени още препарати. Двете тестови опции включват до 7 медикамента (или комбинации) или до 14 медикамента (или комбинации). Резултатът се предоставя в рамките на 7 до 9 дни след пристигането на материала в лабораторията. Цената на CTR-Test до 7 медикамента е 3900 лв. *За тестова опция CTR-Test до 14 медикамента се доплащат 1600 лв.

Белодробен рак
(non-small cell, NSCLC)

 1. Cisplation
 2. Paclitaxel
 3. Vinorelbine
 4. Etoposide
 5. Gemcitabine
 6. Topotecan
 7. Carboplatin

Ендометриален карцином

 1. Cisplatin
 2. Paclitaxel
 3. Doxorubicin
 4. Ifosfamide
 5. Etoposide
 6. Cyclophosphamide
 7. Topotecan

Глиома

 1. Temozolomide
 2. Carmustine
 3. Cisplatin
 4. Cyclophosphamide
 5. Vincristine
 6. Doxorubicin
 7. Etoposide

Колоректаленкарцином

 1. Fluorouracil
 2. Irinotecan
 3. Fluorouracil + Irinotecan
 4. Oxaliplatin
 5. Topotecan
 6. Capecitabine
 7. Floxuridin

Рак на стомаха и дуоденума

 1. Fluorouracil
 2. Mitomycin C
 3. Doxorubicin
 4. Cisplatin
 5. Etoposide
 6. Gemcitabine
 7. Paclitaxel

Рак на гърдата

 1. Fluorouracil
 2. Epirubicin
 3. Cyclophosphamide
 4. Docetaxel
 5. Paclitaxel
 6. Vinorelbine
 7. Doxorubicin

Меланома

 1. Cisplatin
 2. Temozolomide
 3. Vinblastine
 4. Docetaxel
 5. Vinorelbine
 6. Gemcitabine
 7. Vinorelbine + Docetaxel

Овариаленкарцином

 1. Carboplatin
 2. Paclitaxel
 3. Topotecan
 4. Doxorubicin (liposomal)
 5. Etoposide
 6. Gemcitabine
 7. Carboplatin + Paclitaxel

Рак на панкреаса

 1. Gemcitabine
 2. Fluorouracil
 3. Ifosfamide
 4. Doxorubicin
 5. Irinotecan
 6. Mitomycin C
 7. Docetaxel

Саркома

 1. Doxorubicin
 2. Ifosfamide
 3. Temozolomide
 4. Cisplatin
 5. Docetaxel
 6. Gemcitabine
 7. Topotecan

Цервикаленкарцином

 1. Cisplatin
 2. Ifosfamide
 3. Vinblastine
 4. Paclitaxel
 5. Topotecan
 6. Doxorubicin
 7. Fluorouracil

С неизвестен произход

 1. Cisplatin
 2. Doxorubicin
 3. Fluorouracil
 4. Cyclophosphamide
 5. Paclitaxel
 6. Topotecan
 7. Etoposide

От 1990 г. насам има над 40 публикации за CTR-Test®. В това число са публикувани общо 17 клинични проучвания, с над 2 000 пациенти. Резултатите доказват прогностичната сила на теста и ползите за пациента. Проведени са също така 10 валидационни наблюдения с над 20 000 пациента за верифициране на теста върху клиничен материал.

Към днешна дата CTR-Test® е използван над 150 000 пъти и представлява водещата методика за установяване на лекарствена резистентност при химиотерапевтичните средства, в контекста на предварително прецизиране на химиотерапията.

В този смисъл, CTR-Test® е отдавна наложила се стандартна процедура, а не експериментален метод. CTR-Test® е най-добре установеният метод за определяне на резистентността към химиотерапевтици в световен мащаб и се предлага единствено от TherapySelect (и от МЦ Превиста за България).