Съхранете стволови клетки от вашето бебе в ШВЕЙЦАРИЯ

и се доверете на швейцарското качество и надеждност

За какво служи кръвта от пъпна връв

Стволовите клетки функционират като “резервни части” за тялото, които могат да се използват за животоспасяващо лечение при различни болестни състояния, част от които са вродени или се срещат по-често при децата. В тези случаи, най-добре е да се използват собствени стволови клетки или такива от здраво братче или сестриче. Стволовите клетки се намират в изобилие в т.нар. перинатални тъкани, включващи пъпната връв, плацентата и плодния сак. 

baby

Раждането създава уникална възможност за съхранение на различни видове стволови клетки като своеобразна “биологична застраховка” за новороденото. 

Оставащата след раждането кръв в пъпната връв и плацентата (остатъчна умбиликална кръв) съдържа хемопоетични стволови клетки (ХСК), които се използват рутинно при лечението на над 80 тежки заболявания, включително:

 • рак на кръвта (левкемии и лимфоми)
 • костно-мозъчна недостатъчност (напр. анемия на Fanconi, апластична анемия)
 • първичен имунодефицит (напр. ТКИД, синдром на Wiskott-Aldrich)
 • вродени хемоглобинопатии (таласемии, сърповиднно-клетъчна анемия)
 • вродени грешки в обмяната (напр. мукополизахаридоза, левкодистрофия)

 

Самото лечение представлява стволовоклетъчна трансплантация. Първата успешна трансплантация на умбиликална кръв е извършена през 1988 г., а до днес има извършени над 40 000 процедури. 

Популярност набира приложението на умбиликалната кръв при редица вродени състояния като детската церебрална парализа (ДЦП), вродената глухота, състоянията от аутистичния спектър и забавеното развитие, вследствие на околородова травма.

За какво може да послужи самата
пъпна връв

Тъканта на самата  пъпна връв е богата на друг вид стволови клетки    мезенхимни стволови  клетки (МСК).

Подобно на ХСК, МСК са способни да регенерират директно увредените тъкани. В допълнение към това, МСК  имат и силно изразен имуномодулиращ и противовъзпалитeлен ефект, стимулирайки заздравяването на увредената от травма или дегенеративен процес тъкан. Благодарение на тези си свойства, МСК се използват (засега) експериментално при лечението на още по-широк кръг от заболявания, включително:

 • гръбначно-мозъчни травми
 • дегенеративни заболявания, като болестите на Алцхаймер и Паркинсон
 • чернодробни разстройства
 • сърдечно-съдови болести (напр. ИБС, състояние след инфаркт на миокарда)
 • диабет
 • костно-ставни увреждания (артрози)
 • дерматокозметични дефекти (за т.нар. клетъчно-асистиран липофилинг)

Ако имате въпроси може да откриете отговорите тук

Може ли всяка родилка да съхрани
стволови клетки?

Всяка здрава майка с нормална бременност може да съхрани кръв от пъпна връв. 

Ограничения за банкиране на умбиликална кръв и тъкан са налице, когато:

 • майката е носител на инфекциозни маркери  за определени заразни заболявания (HIV-инфекция, хепатит В и С, сифилис и др.)
 • има данни за фамилна обремененост с някои генетични и ракови заболявания.

Процедурата в 5 стъпки:

Стъпка 1

Консултация и сключване на договор

 • По време консултацията ще ни зададете въпроси и ще ви запознаем с всички детайли около процедурата.
 • Препоръчително е да сключим договор преди края на 35-тата седмица от бременността. Заедно с договора ще ви предоставим кит (набор) за пробовземане.
 • При сключване на договора ще заплатите авансова вноска.

Стъпка 2

Пробовземане

 • При постъпване в болницата за раждане ще носите кита за пробовземане .
 • Предварително ще се свържете се с нас на дежурния телефон.
 • Ние ще организираме пробовземането и незабавния транспорт на пробите до лабораторията на SSCB в Швейцария.

Стъпка 3

Обработка и съхранение

 • Лабораторията ще извлече стволовите клетки и ще ги изследва за различни показатели (брой, жизненост, стерилност и др.).
 • След замразяване пробите ще бъдат поставени под карантина до излизане на резултатите от микробиологичните изледвания на майчината кръв.
 • Ако всичко е наред, лабораторията на SSCB ще ви издаде специален сертификат за съхранение.
 • Ще ви държим в течение за всеки етап от процедурата

Стъпка 4

Получаване на сертификат и заплащане

 • Заедно със сертификата за съхранение, ще ви изпратим фактура за окончателното плащане.

Стъпка 5

Съхранение и предоставяне за лечение

 • Ще съхраняваме вашите проби за срока на договора. Преди изтичането му ще ви уведомим и при желание, ще можете да го удължите. 
 • Във всеки един момент вие и вашият лекуващ лекар ще можете да изискате отпускане на пробите за лечение. Нашите сътрудници ще ви информират подробно за процедурата по отпускане.  

Ако имате въпроси може да откриете отговорите тук

Услуги и цени

Премиум Премиум
Съхранение на
стволови клетки
от кръв за срок от
25 години
Съхранение на
стволови клетки от кръв
и тъкан за срок от
25 години
Авансово плащане         1 300 лв. 1 300 лв.
Плащане за съхранение 4 300 лв. 5 200 лв.

ОБЩО                            

5 600 лв. 6 500 лв.
Доплащане за 30г. съхранение 500 лв. 550 лв.
Премиум
Съхранение на стволови клетки
от кръв за срок от 25 години
Аванс при сключване
на договор
1 300 лв.
Плащане при получен
сертификат
4 300 лв.

ОБЩО                          

5 600лв.
Доплащане за 30г. съхранение   500 лв.
Премиум
Съхранение на стволови клетки
от кръв и тъкан за срок от 25 години
Аванс при сключване
на договор
1 300 лв.
Плащане при получен
сертификат
5 200 лв.

ОБЩО                          

6 500 лв.
Доплащане за 30г. съхранение   550 лв.

*При близнаци получавате 50% отстъпка от таксата за съхранение на втория близнак.
 
Бюджетна услуга: съхранение на кръв и тъкан от пъпна връв за 20 години – 4850 лв.

Свържете се с нас!

0885 012 111

Защо да ни изберете

През 2004 г. екип лекари от Cardiocentro Ticino (Швейцария) извършва първата експериментална трансплантация на стволови клетки при пациент с прекаран инфаркт на миокарда. През следващата година същият екип основава Swiss Stem Cells Biotech (SSCB).

SSCB е еталон за надеждност

SSCB е първата частна банка за стволови клетки в Швейцария, отличава се с финансова стабилност и прозрачна история. Каквото и да се случи, стволовите ви клетки ще бъдат на сигурно място.

SSCB е синоним на опит и професионализъм

Всяка клиника в света би приела обработена и съхранявана от SSCB проба. SSCB си сътрудничи с водещите трансплантологични центрове в Европа и Америка - нещо, с което далеч не всяка банка за стволови клетки може да се похвали. SSCB е част от Swiss Stem Cells Foundation и е свързана със световноизвестния клиничен център Istituto Cardiocentro Ticino.

SSCB означава качество и нови възможности

През 2012 г., SSCB става първата европейска частна биобанка, която е акредитирана от NetCord-FACT - най-авторитетният международен стандарт за банкиране на стволови клетки от пъпна връв. Сертификатът за добра производствена практика (GMP) позволява на лабораторията да преработва стволовите клетки във високо-технологични лекарства за персонализирано лечение (advanced therapy medicinal product/ATMP).

Много повече от логистична услуга

Повечето частни банки за стволови клетки ограничават дейността си стриктно до съхранение на биологични материали. SSCB участва в редица изследователски проучвания, включително заедно със Swiss Stem Cells Foundation и Istituto Cardiocentro Ticino. През последните години функционира специалната програма за финансово подпомагане при нужда от трансплантация. В подобна ситуация, екипът на Швейцарска биобанка и SSCB може да ви насочи към подходящ клиничен център, дори ако става въпрос за експериментално лечение.

Първата хибридна биобанка - една по-различна банка за стволови клетки

SSCB е единствената швейцарска биобанка за стволови клетки, която предлага хибридно банкиране. Хибридното банкиране означава, че по изрично желание на собственика (семейството), частно съхранената проба може да бъде включена анонимно в публичен донорски регистър. Така тя ще бъде на разположение и за потенциално алогенно приложение, в случай че нуждаещ се неродственик има необходимата степен на тъканна съвместимост. В подобна ситуация и при пълно запазване на анонимността, семейството може да реши дали да запази за свои нужди или да дари пробата, спасявайки човешки живот. Във втория случай банката ще възстанови на семейството направените разходи за съхранение. SSCB е оторизирана да регистрира проби в регистъра на World Marrow Donor Association (WMDA). Самата оторизация е вид признание за качеството на обработените и съхранявани от SSCB проби, тъй като изискванията към биологичния материал при неродствено (алогенно) приложение са значително по-строги.

Швейцария – идеалното място

Пословичната сигурност и високите технологични стандарти правят Швейцария идеалното място за съхранение на нещо така ценно за здравето на вашето семейство.

Услуги по биобанкиране

 • Изолиране и криогенно съхранение на клетки от кръв и тъкан от пъпна връв
 • Обработка и съхранение на клетки от мастна тъкан
 • Извличане и съхранение от ДНК Генетични изследвания
 • Изготвяне на профил за тъканна съвместимост (HLA-типизация)
 • Криогенно съхранение на проби, обработени и съхранявани в други биобанки
 • Международен трансфер на биологичен материал при криогенни условия
 • Консултации в сферата на тъканното банкиране и на регенеративната медицина

Повече за Swiss Stem Cells Biotech можете да научите тук

84

Заболявания

100 %

тъканна съвместимост, в случай на нужда от трансплантиране

50 000

трансплантации в глобален мащаб

84

Заболявания

100%

тъканна съвместимост, в случай на нужда от трансплантиране

50 000

трансплантации в глобален мащаб

Въпроси и отговори

Свържете се с нас!

0885 012 111

гр. София

ул. Цар Асен 90

02 408 66 00, 0885 012 111

office@prevista.bg

02 408 66 00,
0885 012 111

office@prevista.bg