myPrenatal by Veritas е първият продукт в портфолиото на Превиста - Медицински център Превиста – с грижа за Вашето здраве
myPrenatal by Veritas е първият продукт в портфолиото на Превиста
06.12.19г

Убедени сме, че връзката между генетиката и превенцията е от най-голямо значение за здравето на хората.

Нашият партньор Veritas Genetics (Масачузетс, САЩ) е основан на базата на Harvard Medical School и е пионер в секвенирането на човешкия геном и по-специално в разработването и комерсиализирането на целогеномното секвениране (whole genome sequencing/WGS).

Компанията използва широко възможностите на изкуствения интелект и автоматизираните самоаналитични модели (machine learning) при биостатистическата обработка на данните от разчитането на генома. Така, Veritas Genetics успя да постигне значителен успех в понижаване цената на целогеномното секвениране и превръщането му в практически общодостъпна здравна услуга.

Продуктите, които предлагаме в България са две разновидности на пренаталния тест myPrenatal by Veritas, който може да установи дали плода у бременната има генетични аномалии.

Повече за тестовете прочетете тук или попитайте Вашия лекар.