Неинвазивен пренатален тест за всяка бременна, независимо от риска - Медицински център Превиста – с грижа за Вашето здраве
Неинвазивен пренатален тест за всяка бременна, независимо от риска
03.09.20г

В последния си бюлетин за клиничната практика (Practice Bulletin Nr. 226) от август тази година, Американският колеж по акушерство и гинекология/ACOG (www.acog.org) публикува осъвременени препоръки за скрининг („пресяване“) на бременностите с повишен риск от засягащи плода хромозомни аномалии (това са аномалиите, предизвикващи синдромите на Даун, Едуардс, Патау, Търнър и др.). В документа се посочва, че неинвазивен пренатален тест (НИПТ) следва да бъде предложен на всяка бременна, независимо от нейната възраст или наличието на други рискови фактори. Досега ACOG препоръчваше използването на НИПТ само при бременни над 35-годишна възраст или при наличие на други рискови фактори.

Въпреки, че авторите на препоръките допускат приложението на по-широк кръг от скринингови методи, включително на популярния „биохимичен скрининг“, в комбинация с възрастта на бременната и ултразвуковото изследване, те изрично посочват, че анализът на свободната фетална ДНК в периферната кръв на бременната (т.е. неинвазивният пренатален тест) е метод със значително по-висока чувствителност и специфичност, т.е. този метод дава по-точни и по-надеждни резултати.