Генетичен тест myNewbornDNA - Медицински център Превиста – с грижа за Вашето здраве

Уважаеми пациенти на Prevista Clinic,

Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка в страната, бихме искали да Ви уведомим, че въведохме завишени хигиенни мерки и специална организация при заявката за генетично изследване и пробовзимането.

Кръвна проба за пренатални тестове може да бъде взета в най-близката до Вас лаборатория. Нашият екип ще се погрижи за предоставяне на кит и организиране на пробовзимането. Тестовете, за които е необходима кръвна проба, са следните:

  • Тестовете myPrental, предназначени за скрининг на плода за най-честите ануеплоидии (тризомии 21, 18 и 13, анеуплоидии на половите хромозоми и микроделеции).
  • Unity - тест за носителство при бременната, комбиниран с неинвазивен пренатален тест на плода за муковисцидоза, спинална мускулна атрофия, сърповидно-клетъчна анемия, алфа- и бета-таласемии.

Вземането на проба от натривка от устната лигавица за теста myNewborn бихте могли да извършите самостоятелно вкъщи, без да се налага да излизате от дома си. Наш сътрудник ще осигури необходимите инструкции и логистична помощ за това. MyNewborn е генетичен тест за скрининг на 390 вродени заболявания у новороденото.

По Ваше желание можем да изпратим кит за всеки един от генетичните тестове на посочен от Вас адрес.

За заявка на тест или допълнителна информация ще бъдем на Ваше разположение всеки ден от седмицата от 9.00 до 17.00 на тел. 0885 012 111.

Генетичен тест myNewbornDNA

myNewbornDNA е генетичен тест за скрининг на вродени заболявания у новороденото

ЛЕСЕН
Изисква натривка с тампон от устната лигавица (взема се с кит, предоставен от Veritas).
ПРЕЦИЗЕН
Ултрамодерната технология за секвениране (разкодиране) на ДНК и анализ на данните от секвенирането гарантират достоверни резултати.
УНИВЕРСАЛЕН
myNewbornDNA е подходящ за всяко новородено.
ПРЕВАНТИВЕН
Финансираният от правителството на САЩ проект BabySeq предостави данни, че при около 10% от обхванатите новородени са налице генетични варианти, свързани с патологични състояния, които се проявяват в ранното детство.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ

This image has an empty alt attribute; its file name is Logo_Veritas_mod-1.svg

Veritas Genetics, наричана още “Thе Genome Company” e пионер в разчитането („секвенирането“) и анализа на генните варианти, съдържащи се в екзома (кодиращата белтъци част от генома) и дори в целия човешки геном. Клиничният екип на Veritas Genetics включва някои от основните изследователи, работили през 90-те години на ХХ в. за реализацията на Human Genome Project (проектът за разчитане на човешкия геном) а по-късно и за разработване на концепцията за „целогеномно секвениране“ (Whole Genome Sequencing/WGS). Компанията разполага с многоброен екип от консултанти, включващ международно признати експерти в различни области, като медицинска генетика, биоинформатика и практически всички клинични специалности.

Нашите най-съвременни лаборатории са сертифицирани по федералния стандарт CLIA (САЩ). Екипът ни е изграден от експерти на световно ниво, включително специалисти по медицинска генетика, клиницисти и биостатистици с десетилетна практика.Основана през 2014 г. на базата на Harvard Medical School, Veritas Genetics днес е лидер в областта на геномиката. Компанията оперира в глобален мащаб и освен в САЩ, присъства в Латинска Америка, Европа и Китай. През 2016 г. и 2017 г., компанията получи място сред „50-те най-интелигентни компании“ (MIT 50 Smartest Companies) в класацията на изданието MIT Technology Review, на Масачузетския технологичен институт, а през 2018-та и 2019-та г. медийната група CNBC я номинира сред „50-те променящи статуквото компании“ (CNBC 50 Disruptor Companies).

“myNewbornDNA е генетичен тест за скрининг на вродените заболявания у новороденото. Тестът дава възможност да бъдат предприети своевременно най-подходящите лечебнопрофилактични мерки.”

КАКВО е myNewbornDNA?

myNewbornDNA е скринингов тест от ново поколение, основаващ се върху ДНК-анализ чрез цялостно екзомно секвениране (whole exome sequencing/WES). Включените болестни състояния се проявяват в ранна възраст, като някои от тях нямат специфични признаци, което затруднява навременната им диагноза. С myNewbornDNA се спестяват време и излишен стрес от изследвания, а с навременни лечeбно-профилактични мерки може да бъде отложена или дори избегната проявата на болестните симптоми.

КАКВА Е ПРОЦЕДУРАТА

Назначаване за изследването (теста)

Говорете с Вашия лекар или се свържете с Prevista Clinic, за да Ви бъде назначено изследването myNewbornDNA.

Анализ на теста

Ще Ви консултираме и ще вземем проба, която ще изпратим в акредитирана лаборатория на Veritas Genetics

Получаване на резултат

Ще предоставим резултатите и клиничната интерпретация на Вас и на Вашия лекар. Ще получите генетична консултация от квалифициран специалист.

КАКВА ИНФОРМАЦИЯ ПОЛУЧАВАТЕ ВИЕ И ЛЕКАРЯТ?

Анализ на 407 гена, свързани с 390 вродени патологични състояния, включително тези, които се срещат най-често и се проявяват през първите години от живота.

Тестът разширява несъизмеримо обхвата на стандартния скрининг при новороденитите, покриван от НЗОК.

* При необходимост, предоставяме допълнителна генетична консултация в помощ на Вашия лекар.

Въпроси и отговори
Лабораториите ни са акредитирани от CAP » (College of American Pathologists)

Лабораториите ни са акредитирани от CAP » (College of American Pathologists)

Сертифициран лабораторен тест (LDT), отговарящ на изискванията на CLIA ⃰ (CLIA # 22D2089381)

Сертифициран лабораторен тест (LDT), отговарящ на изискванията на CLIA ⃰ (CLIA # 22D2089381)

Средно ниво на покритие: 300х за ≥20% и 110x за >97% от гените в изследвания панел

Средно ниво на покритие: 300х за ≥20% и 110x за >97% от гените в изследвания панел

Целоекзомно секвениране с помощта на Illumina HiSeq X10 и NovaSeq 6000

Целоекзомно секвениране с помощта на Illumina HiSeq X10 и NovaSeq 6000