Генетичен тест myNewbornDNA - Медицински център Превиста – с грижа за Вашето здраве
Генетичен тест myNewbornDNA

myNewbornDNA е генетичен тест за скрининг на вродени заболявания у новороденото

ЛЕСЕН
Изисква натривка с тампон от устната лигавица (взема се с кит, предоставен от Veritas).
ПРЕЦИЗЕН
Ултрамодерната технология за секвениране (разкодиране) на ДНК и анализ на данните от секвенирането гарантират достоверни резултати.
УНИВЕРСАЛЕН
myNewbornDNA е подходящ за всяко новородено.
ПРЕВАНТИВЕН
Финансираният от правителството на САЩ проект BabySeq предостави данни, че при около 10% от обхванатите новородени са налице генетични варианти, свързани с патологични състояния, които се проявяват в ранното детство.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ

This image has an empty alt attribute; its file name is Logo_Veritas_mod-1.svg

Veritas Genetics, наричана още “Thе Genome Company” e пионер в разчитането („секвенирането“) и анализа на генните варианти, съдържащи се в екзома (кодиращата белтъци част от генома) и дори в целия човешки геном. Клиничният екип на Veritas Genetics включва някои от основните изследователи, работили през 90-те години на ХХ в. за реализацията на Human Genome Project (проектът за разчитане на човешкия геном) а по-късно и за разработване на концепцията за „целогеномно секвениране“ (Whole Genome Sequencing/WGS). Компанията разполага с многоброен екип от консултанти, включващ международно признати експерти в различни области като медицинска генетика, биоинформатика и практически всички клинични специалности.

Нашите най-съвременни лаборатории са сертифицирани по федералния стандарт CLIA (САЩ). Екипът ни е изграден от експерти на световно ниво, включително специалисти по медицинска генетика, клиницисти и биостатистици с десетилетна практика.Основана през 2014 г. на базата на Harvard Medical School, Veritas Genetics днес е лидер в областта на геномиката. Компанията оперира в глобален мащаб и освен в САЩ, присъства в Латинска Америка, Европа и Китай. През 2016 г. и 2017 г., компанията получи място сред „50-те най-интелигентни компании“ (MIT 50 Smartest Companies) в класацията на изданието MIT Technology Review, на Масачузетския технологичен институт, а през 2018-та и 2019-та г. медийната група CNBC я номинира сред „50-те променящи статуквото компании“ (CNBC 50 Disruptor Companies).

“myNewbornDNA е генетичен тест за скрининг на вродени заболявания у новороденото. Тестът дава възможност да бъдат предприети своевременно най-подходящите лечебнопрофилактични мерки.”

КАКВО е myNewbornDNA?

myNewbornDNA е скринингов тест от ново поколение, основаващ се върху ДНК-анализ чрез цялостно екзомно секвениране (whole exome sequencing/WES). Включените болестни състояния се проявяват в ранна възраст, като някои от тях нямат специфични признаци, което затруднява навременната им диагноза. С myNewbornDNA се спестяват време и излишен стрес от изследвания, а с навременни лечeбно-профилактични мерки може да бъде отложена или дори избегната проявата на болестните симптоми.

КАКВА Е ПРОЦЕДУРАТА

Назначаване за изследването (теста)

Говорете с Вашия лекар или се свържете с Prevista Clinic, за да Ви бъде назначено изследването myNewbornDNA.

Анализ на теста

Ще Ви консултираме и ще вземем проба, която ще изпратим в акредитирана лаборатория на Veritas Genetics

Получаване на резултат

Ще предоставим резултатите и клиничната интерпретация на Вас и на Вашия лекар. Ще получите генетична консултация от квалифициран специалист.

КАКВА ИНФОРМАЦИЯ ПОЛУЧАВАТЕ ВИЕ И ЛЕКАРЯТ?

Анализ на 407 гена, свързани с 390 вродени патологични състояния, включително тези, които се срещат най-често и се проявяват през първите години от живота. Вижте списък на всички анализирани гени

Тестът разширява несъизмеримо обхвата на стандартния скрининг при новороденитите, покриван от НЗОК.

* При необходимост, предоставяме допълнителна генетична консултация в помощ на Вашия лекар.

Въпроси и отговори
Лабораториите ни са акредитирани от CAP » (College of American Pathologists)

Лабораториите ни са акредитирани от CAP » (College of American Pathologists)

Сертифициран лабораторен тест (LDT), отговарящ на изискванията на CLIA ⃰ (CLIA # 22D2089381)

Сертифициран лабораторен тест (LDT), отговарящ на изискванията на CLIA ⃰ (CLIA # 22D2089381)

Средно ниво на покритие: 300х за ≥20% и 110x за >97% от гените в изследвания панел

Средно ниво на покритие: 300х за ≥20% и 110x за >97% от гените в изследвания панел

Целоекзомно секвениране с помощта на Illumina HiSeq X10 и NovaSeq 6000

Целоекзомно секвениране с помощта на Illumina HiSeq X10 и NovaSeq 6000