Бременност - Медицински център Превиста – с грижа за Вашето здраве
Бременност
UNITY

UNITY е неинвазивен пренатален тест за едновременен скрининг на  майката и плода за муковисцидоза, спинална мускулна атрофия, сърповидноклетъчна анемия и ά- и β-таласемии. Това са най-често срещаните вродени моногенни разстройства, а тяхното пренатално откриване  досега изискваше инвазивни методи с висок риск от спонтанен аборт. За изследването е необходима единична кръвна проба, взета след 10-та седмица на бременността.
Вземете теста на изплащане с фиксиран лихвен %. Вижте условията >>

Повече за теста

myPrenatal Standard*

Неинвазивен пренатален тест за дородов скрининг на хромозомни аберации (тризомии), засягащи хромозоми 21 (синдром на Даун), 18 (синдром на Едуардс) и 13 (синдром на Патау). Вземете теста на изплащане с фиксиран лихвен %. Вижте условията >>

Повече за теста

Pregnancy Sensor
Индивидуална пренатална грижа

Анализ на 9-те генни варианта, които определят в най-голяма степен риска от някои често срещани усложнения при бременността. Тестът определя индивидуалното генетично предразположение и свързаното с него ниво на риска от прееклампсия, венозна тромбоза и гестационен диабет. В допълнение, резултатите от теста дават индиректни насоки по отношение на индивидуалния риск от спонтанен аборт и нарушения в развитието на плода (фетална дистрофия). Тестът е подходящ за всички бременни и особено за онези, които вече са имали бременност с усложнения.

Carrier Sensor
Оценка на риска от наследствени заболявания

Изследването позволява да се определи носителския статус на бъдещите родители за най-често срещаните в практиката наследствени заболявания, вкл. вродени грешки в обмяната, много X-свързани рецесивни разстройства, вкл. синдром на чупливата X-хромозома. На тази основа се определя и конкретния риск за носителство и/или заболяване при потомството. Биват изследвани повече от 300 различни гена. Освен оценката на риска от предаване на носителство и/или заболяване в потомството, резултатите включват подробно описание на съответните наследствени заболявания, свързани с установените полиморфизми при бъдещите родители.

Супер Скрининг
Неинвазивен пренатален тест, установяващ риска плодът да е засегнат от най-честите хромозомни аномалии и някои тежки, рецесивно унаследяеми заболявания. Тестът позволява определяне на Rh-статуса на плода при бременни с отрицателен резус фактор. Извършва се след 10-та гестационна седмица с обичайна проба от майчина кръв. Повече за теста