Други - Медицински център Превиста – с грижа за Вашето здраве
Други
Joint Sensor
Ранно откриване на възпалителни ставни заболявания

Хроничните възпаления на ставите варират по вид и локализация и могат да се появят дори в млада възраст. Почти винаги тези заболявания ограничават значително качеството на живот, а в по-тежките случаи могат да доведат до трайна инвалидизация на засегнатите. Лечението винаги е трудно, а в много случаи роля играе  и автоимунният механизъм. Именно поради това, някои индивиди са по-силно предразположени към подобно възпаление. Тестът дава възможност за оценка на индивидуалната склонност към хронични ставни възпаления и предприемането на подходящи превантивни мерки. Биват анализирани 2-та гена с най-голямо значение за възникване на този тип заболявания, а в допълнение се оценява ефектът на 56 медикамента, които биват използвани при лечението на ставните възпаления. Тестът е особено подходящ за изложените на постоянен риск от травми (напр. спортисти, някои професии свързани с физически труд), а резултатите от него са валидни за цял живот.

Allergy Sensor
Идентифициране на причините за алергиите

Тестът за алергии предоставя информация за това кои вещества водят до прекомерна имунна реакция и предизвикват алергии. Изследват се IgE антителата към повече от 300 различни алергена, в това число полени, животни, храни, плесени, акари, насекоми. Изчерпателният IgE анализ помага да се определи индивидуалният профил на сенсибилизация и в същото време да бъдат идентифицирани възможните кръстосани алергични реакции.

Periodontitis Sensor
Ефективно предотвратява пародонтит

Наред с кариеса, пародонтозата е най-често срещаното заболяване на устната кухина, засягащо над 50% от всички възрастни. Причинява се от бактерии, които проникват във венците и отключват възпалителен процес. С течение на времето, възпалението хронифицира и може да доведе до загуба на зъбите. Освен устната хигиена и състоянието на имунната система, рискът от пародонтоза се влияе и от индивидуалните генетични дадености. Част от хората са по-податливи към възпаление, а имунната им система е толкова склонна към свръхреакция спрямо бактерии и чужди тела, че отхвърля поставените им зъбни импланти. Тестът анализира 5-те гена, които имат ключова роля за склонността към възпаление на венците. В допълнение се изследват 4 генни варианта, свързани с вероятността от отхвърляне на зъбните импланти. Това дава възможност за ранна превенция на пародонтозата и/или за избор на подходящ метод за лечение.

Glaucoma Sensor
Генетична оценка на риска от глаукома

Глаукомата е широко разпространенo очно заболяване, причинено от необратимо увреждане на влакната на очния нерв и прогресираща, до пълна загуба на зрение, при около 10% от засегнатите. В повечето случаи, навременното лечение може да предотврати трайно увреждане на зрението, но развитието на болестта е бавно и дълго време не се забелязва от засегнатите. Затова ранната диагностика е от съществено значение. Знае се, че определен ген има решаващо влияние върху вероятността от развитие на глаукома. На базата на  анализ на гена LOXL1, тестът дава възможност за определяне на индивидуалния риск от развитие на глаукома. В допълнение, бива оценен ефектът на 17 често използвани при лечението на глаукома медикамента. Тестът е подходящ за всеки, който има или е имал близък роднина, страдащ от глаукома.

AMD Sensor
Ранно откриване на макулната дегенерация, свързана с възрастта

Отслабването на зрението с възрастта е обичайно. При някои индивиди обаче, загубата на способността за зрителни възприятия е твърде силна, настъпва по-бързо от обичайното и засяга дори зрителното поле с най-висока острота. Подобни симптоми се наблюдават при засегнатите от т.нар. макулна дегенерация при възрастните (AMD). Все още причините за възрастовата макулна дегенерация не са напълно изяснени, но се знае, че поне три различни гена повлияват значително вероятността от развитие на AMD. Тестът помага за определяне на индивидуалния риск от развитие на макулна дегенерация и насочва вниманието към откриване на симптомите на ранен етап. Резултатите включват анализ на 3-те гена с отношение към риска от заболяването, както и персонализирани препоръки за ефективна профилактика.

Pharmaco Sensor
Установява нежеланите ефекти на лекарствата

Тестът предоставя информация за индивидуалния фармакогеномен профил   -   т.е. за индивидуалните генетични особености определящи ефекта и поносимостта към лекарствата.Изследват се над 70 генни варианта, които играят важна роля за ефекта и поносимостта към повече от 2000 медикамента. Изследването е подходящо за всички и дава възможност, предварително или още на ранен етап да бъде оценен рискът от нежелани реакции, както и да се избере правилната стратегия на лечение. Направено еднократно, изследването дава резултати, които са валидни за цял живот.

HIV Resistance Sensor
Оценка на риска от хив инфекция

Въпреки че няма 100%-ова защита срещу СПИН, при контакт с вируса на ХИВ не всички хора са еднакво застрашени от развитие на инфекция. В зависимост от генетичното предразположение, има индивидуални разлики, които могат значително да намалят или да увеличат риска от развитие на заболяването. Приблизително 10% от европейската популация носи мутацията CCR5 delta 32, като онези индивиди, които са я наследили и от двамата си родители  (хомозиготни носители) са около 100 пъти по-малко склонни да развият СПИН при контакт с ХИВ-1 вируса. Тестът дава възможност да се прецени към коя от тези групи принадлежи човек, като в допълнение се оценява ефектът на 30 лекарства, включително такива, които се използват за лечение на СПИН.