За новородени и деца - Медицински център Превиста – с грижа за Вашето здраве
За новородени и деца
myNewbornDNA

КАКВА ИНФОРМАЦИЯ ПОЛУЧАВАТЕ ВИЕ И ЛЕКАРЯТ?

Анализ на 407 гена свързани с 390 вродени патологични състояния, които се срещат най-често и се проявяват през първите години от живота. С myNewbornDNA се спестява време и излишен стрес от изследвания, а с навременни лечебно-профилактични мерки може да бъде отложена или дори избегната болестната симптоматика. Тестът е подходящ за всяко новородено. При необходимост предоставяме допълнителна  генетична консултация в помощ на вас и вашия лекар. Вижте списък на всички анализирани гени

Вземете теста на изплащане с 0% оскъпяване: 6 вноски х 408,34 лв. Вижте условията >>

Всичко за теста

ADHD Sensor
Подкрепа в диагностиката на синдрома на хиперактивност с дефицит на вниманието

Синдромът на хиперактивност с дефицит на вниманието (от английски: Attention-Deficit Hyperactivity Disorder, съкратено ADHD) засяга почти всяко 10-то дете в училищна възраст. Наблюдава се два пъти по-често при момчетата и може да се прояви по различни начини. Различни фактори, включително злоупотребата с опияти по време на бременността или нарушените отношения родител-дете благоприятстват развитието на ADHD. Генетичните фактори също играят съществена роля за появата на ADHD. Около 75% от всички случаи с ADHD се свързват с носителството на определени генни варианти. На базата на анализ на 5-те гена, свързани в най-голяма степен с риска от ADHD, тестът дава възможност за определяне предразположението към това разстройство. В допълнение бива оценен ефектът на 16 медикамента, които се използват при лечението на ADHD.