За новородени и деца - Медицински център Превиста – с грижа за Вашето здраве
За новородени и деца
myNewbornDNA
Най-разширеният скрининг на вродени заболявания у новороденото

КАКВА ИНФОРМАЦИЯ ПОЛУЧАВАТЕ ВИЕ И ЛЕКАРЯТ?

Анализ на 407 гена свързани с 390 вродени патологични състояния, които се срещат най-често и се проявяват през първите години от живота. С myNewbornDNA се спестява време и излишен стрес от изследвания, а с навременни лечебно-профилактични мерки може да бъде отложена или дори избегната болестната симптоматика. Тестът е подходящ за всяко новородено. При необходимост предоставяме допълнителна  генетична консултация в помощ на вас и вашия лекар. Вижте списък на всички анализирани гени

Вземете теста на изплащане с 0% оскъпяване: 6 вноски х 408,34 лв. Вижте условията >>

Всичко за теста

Тест за бащинство
Вие ли сте бащата? Ако се нуждаете от отговор на този въпрос, тестът за бащинство ще ви предостави изключитело надеждни и поверителни резултати. Тест за бащинство би могъл да се извърши както при родено дете, така и по време на бременност. Прочетете повече за пренаталния тест за бащинство.   Тест за бащинство при родено дете
Baby Sensor
Ранно откриване на вродените заболявания
Клинично здравите родители често могат да носят генетичен дефект, който предизвиква заболяване едва при децата им. Вродените заболявания се установяват трудно, а в много случаи не се проявяват веднага след раждането. Лечението и профилактиката закъсняват, а междувременно заболяването може да увреди трайно здравето на бебето. Ако правилните мерки бъдат предприети навреме, уврежданията могат да бъдат избегнати, а в някои случаи проявата на болестта може да бъде предотвратена напълно. По тази причина в развитите държави е въведен масов скрининг на новородените. У нас масовият скрининг е твърде ограничен и обхваща само 3 от най-честите вродени грешки в обмяната. Откривайки над 100 вродени заболявания, Baby Sensor може да помогне за ранна диагностика и лечение, така че да бъдат избегнати трайните увреждания на здравето на бебето. Вижте повече
ADHD Sensor
Подкрепа в диагностиката на синдрома на хиперактивност с дефицит на вниманието

Синдромът на хиперактивност с дефицит на вниманието (от английски: Attention-Deficit Hyperactivity Disorder, съкратено ADHD) засяга почти всяко 10-то дете в училищна възраст. Наблюдава се два пъти по-често при момчетата и може да се прояви по различни начини. Различни фактори, включително злоупотребата с опияти по време на бременността или нарушените отношения родител-дете благоприятстват развитието на ADHD. Генетичните фактори също играят съществена роля за появата на ADHD. Около 75% от всички случаи с ADHD се свързват с носителството на определени генни варианти. На базата на анализ на 5-те гена, свързани в най-голяма степен с риска от ADHD, тестът дава възможност за определяне предразположението към това разстройство. В допълнение бива оценен ефектът на 16 медикамента, които се използват при лечението на ADHD.