Онкология - Медицински център Превиста – с грижа за Вашето здраве
Онкология
Диагностични изследвания
Диагностичните изследвания са от ключово значение за ефективното лечение на рака и съобразно вида си:
• помагат за определяне на първичното огнище при тумори с неясен произход;
• представят геномния профил на тумора, включително мутациите и маркерите, които биха могли да послужат като прицелна точка за таргетно лечение;
• показват лекарствената чувствителност на раковите клетки, насочвайки онколога към най-подходящото лечение;
• служат за проследяване на ефекта от лечението
цена според панела
BRCA 1/BRCA 2
Изследване за мутации в гените BRCA 1 и BRCA 2
Носителството на мутации в гените BRCA 1 и BRCA 2 засяга 5 до 10 % от всички новоустановени случаи с рак на гърдата и е свързано със значително повишен риск от развитие на наследствен рак на гърдата и яйчниците. Асоциира се също така с рак на простатата при мъжете, както и с холангио-панкреатичните карциноми при двата пола. Това обикновено са случаите, при които заболяването се проявява "серийно" в семейството. При това, предразположението се предава по наследство - всяко от децата на носителя на мутация има 50% шанс да я наследи. С прецизно генетично изследване, включващо секвениране от следващо поколение (NGS), ще определим дали носите подобна мутация и ще ви консултираме подробно.
Допълващо лечение
Редица биологични вещества, които присъстват в природата, имат доказано противотуморно действие. Такива са цитотксичните флавоноиди от Клас I (напр. генистеин, украин, ликопени), имуномодулаторите от Клас II (напр. ὰ-липоева киселина, фукоидан) и инхибиторите на клетъчната трансдукция от Клас III (напр. мелатонин, куркумин, кверцетин). Съобразена с конкретния пациент, диагнозата и провежданото лечение, основаната на доказателства комплементарна (натуропатична) терапия може да допринесе в значителна степен за удължаване на ремисията, за подобряване на преживяемостта и качеството на живот, както и за по-добра поносимост към химио-и лъчелечение.
Водородолечение
Инхалаторна терапия с водород
Молекулният водород (H2) е мощен антиоксидант с изразено противовъзпалително действие. Данните от редица научни публикации показват, че в по-високи и относително постоянни концентрации той има способността да потиска селективно размножаването на туморните клетки, както и да стимулира програмираната клетъчна смърт. Продължителното инхалиране на водород спомага за намаляване размерите на солидните тумори и за подобряване на кръвните параметри. Водородотерапията също така е подходяща при лечението на ХОББ, ревматоиден атртит, псориазис, инсулт, паркинсонова болест, болест на Алцхаймер и др.
Онкотерапии
Освен иновативни биологични лекарства като моноклонални антитела и т.нар. малки молекули, вече разполагаме и с терапии на клетъчна основа. Някои от тях са насочени към потенциране на вродения и най-вече на придобития имунитет. Такива са автоложните терапии с потенцирани дендритни клетки или комбинираната адоптивна терапия с предварително ‚обучени‘ Т-клетки и клетки-убийци (NK) на пациента. Друга модерна терапия, с която разполагаме, е на генно-инженерна основа и цели да бъде блокирана репликацията (размножаването) на раковите клетки. Също така, на базата на изолирани туморни антигени може да бъде изготвена индивидуална противоракова ваксина.
по запитване
CTR –
Test®

За пациенти, на които предстои химиотерапия. Тест за резистентност към химиотерапевтични средства. CTR-Test® е in vitro диагностикум, способен да установи с висока точност (>95%) индивидуалната резистентност на пациента към определени химиотерапевтици. Изследването се прави прави преди назначаването на химиотерапия и върху живи туморни клетки (биопсичен материал, малигнен ексудат).

Вземете теста на изплащане с фиксиран лихвен 0%. Вижте условията >>

Повече за теста