Онкотестове - Медицински център Превиста – с грижа за Вашето здраве
Онкотестове
myCancerRiskDNA
Определяне на риска от наследствено раково заболяване

Счита се, че между 5 и 20% от раковите заболявания се дължат на наследствени фактори, макар че за появата на заболяване значение винаги имат и вредните фактори на средата. myCancerRiskDNA е генетичен тест, който анализира 40-тe гена, имащи най-пряко отношение  към различни видове наследствен рак. Тестът предоставя важна информация, която да послужи за профилактика на риска от заболяване, а в други случаи да помогне за ранно откриване на заболяването. Също така, резултатите от изследването с myCancerRiskDNA имат значение за риска от заболяване при потомството или при други близки родственици на пациента. Вижте повече

Prostate Health Sensor
Определяне риска от рак на простатата

Възрастта се счита за най-значимият рисков фактор за рак на простатата. Индивидуалните генетични фактори също предопределят риска от заболяване, както и прогресирането на вече настъпила болест. Тестът анализира 10-те генни варианта с най-силно влияние върху риска от рак на простатата, както и  ефекта на 43 различни медикамента, които се използват при лечение на заболяването. Резултатите дават възможност за избор на ефективни стратегии за профилактика и лечение.

Lung Health Sensor
Определяне на риска от рак на белия дроб

Белите дробове са изложени постоянно на вредни влияния от околната среда като тютюневия дим и изгорелите газове на автомобилите. Ракът на белия дроб води „класацията“ за смъртност от рак при мъжете, тъй като най-често бива диагностициран късно и заболяването е твърде напреднало. Индивидуалните генетични ососбености при част от хората предопределят по-слаб капацитет за обезвреждане на токсичните фактори и по-висок риск от развитие на заболяването. Въз основа на индивидуалния генетичен профил тестът анализира 5-те генни варианта с най-силно влияние върху риска от рак на белите дробове, както и  ефекта на 40 различни медикамента, които се използват при лечение на заболяването.

Skin Health Sensor
Ранно откриване и превенция на рака на кожата

Обикновено ракът на кожата е сравнително лесен за диагностициране и ако се диагностицира достатъчно рано, може да се лекува успешно. Въпреки това, туморите често са незабележими в началото и причиняват дискомфорт едва след като ракът се разпространи. Ракът на кожата се причинява от въздействието на UV лъчите и хората, които прекарват повече време на открито, са особено изложени на риск. Генетичните фактори обаче също играят съществена роля за склонността към развитие на рак на кожата. Тестът анализира 18-те генни варианта, които имат най-голямо значение за риска от развитие на меланома, както и на т. нар. „бели“ (немеланомни) форми на заболяването. В изследването е включена и оценка на ефекта на 27 лекарства, които биват използвани при лечението на рака на кожата.

Colon Health Sensor
Ефективна превенция на колоректалния рак

Колоректалният рак е един от най-често срещаните видове рак в развития свят и засяга около 6% от населението, като мъжете са изложени на малко по-висок риск от жените. Ранната диагноза е изключително важна за успеха на лечението. Вероятността от развитие на рак на червата се увеличава рязко с възрастта. Голямо значение за риска от заболяване има нездравословният начин на живот, например прекомерната консумация на колбаси и червено месо. Независимо от това, генетичните фактори също предопределят индивидуалния риск от  развитие на колоректален рак. На базата на анализ на 17-те генни варианта с най-голямо значение за риска от заболяване, тестът дава възможност за ранна и целенасочена профилактика. В допълнение, бива оценен ефектът на 32 медикамента, които се използват при лечението на колоректалния рак.

CTR –
Test®

За пациенти, на които предстои химиотерапия. Тест за резистентност към химиотерапевтични средства. CTR-Test® е in vitro диагностикум, способен да установи с висока точност (>95%) индивидуалната резистентност на пациента към определени химиотерапевтици. Изследването се прави прави преди назначаването на химиотерапия и върху живи туморни клетки (биопсичен материал, малигнен ексудат).

Вземете теста на изплащане с фиксиран лихвен 0%. Вижте условията >>

Повече за теста