Онкотестове - Медицински център Превиста – с грижа за Вашето здраве
Онкотестове
myCancerRiskDNA
Определяне на риска от наследствено раково заболяване

Счита се, че между 5 и 20% от раковите заболявания се дължат на наследствени фактори, макар че за появата на заболяване значение винаги имат и вредните фактори на средата. myCancerRiskDNA е генетичен тест, който анализира 40-тe гена, имащи най-пряко отношение  към различни видове наследствен рак. Тестът предоставя важна информация, която да послужи за профилактика на риска от заболяване, а в други случаи да помогне за ранно откриване на заболяването. Също така, резултатите от изследването с myCancerRiskDNA имат значение за риска от заболяване при потомството или при други близки родственици на пациента.  

Prostate Health Sensor
Определяне риска от рак на простатата

Възрастта се счита за най-значимият рисков фактор за рак на простатата. Индивидуалните генетични фактори също предопределят риска от заболяване, както и прогресирането на вече настъпила болест. Тестът анализира 10-те генни варианта с най-силно влияние върху риска от рак на простатата, както и  ефекта на 43 различни медикамента, които се използват при лечение на заболяването. Резултатите дават възможност за избор на ефективни стратегии за профилактика и лечение.

Lung Health Sensor
Определяне на риска от рак на белия дроб

Белите дробове са изложени постоянно на вредни влияния от околната среда като тютюневия дим и изгорелите газове на автомобилите. Ракът на белия дроб води „класацията“ за смъртност от рак при мъжете, тъй като най-често бива диагностициран късно и заболяването е твърде напреднало. Индивидуалните генетични ососбености при част от хората предопределят по-слаб капацитет за обезвреждане на токсичните фактори и по-висок риск от развитие на заболяването. Въз основа на индивидуалния генетичен профил тестът анализира 5-те генни варианта с най-силно влияние върху риска от рак на белите дробове, както и  ефекта на 40 различни медикамента, които се използват при лечение на заболяването.

Skin Health Sensor
Ранно откриване и превенция на рака на кожата

Обикновено ракът на кожата е сравнително лесен за диагностициране и ако се диагностицира достатъчно рано, може да се лекува успешно. Въпреки това, туморите често са незабележими в началото и причиняват дискомфорт едва след като ракът се разпространи. Ракът на кожата се причинява от въздействието на UV лъчите и хората, които прекарват повече време на открито, са особено изложени на риск. Генетичните фактори обаче също играят съществена роля за склонността към развитие на рак на кожата. Тестът анализира 18-те генни варианта, които имат най-голямо значение за риска от развитие на меланома, както и на т. нар. „бели“ (немеланомни) форми на заболяването. В изследването е включена и оценка на ефекта на 27 лекарства, които биват използвани при лечението на рака на кожата.

Colon Health Sensor
Ефективна превенция на колоректалния рак

Колоректалният рак е един от най-често срещаните видове рак в развития свят и засяга около 6% от населението, като мъжете са изложени на малко по-висок риск от жените. Ранната диагноза е изключително важна за успеха на лечението. Вероятността от развитие на рак на червата се увеличава рязко с възрастта. Голямо значение за риска от заболяване има нездравословният начин на живот, например прекомерната консумация на колбаси и червено месо. Независимо от това, генетичните фактори също предопределят индивидуалния риск от  развитие на колоректален рак. На базата на анализ на 17-те генни варианта с най-голямо значение за риска от заболяване, тестът дава възможност за ранна и целенасочена профилактика. В допълнение, бива оценен ефектът на 32 медикамента, които се използват при лечението на колоректалния рак.

CTR –
Test®

За пациенти, на които предстои химиотерапия. Тест за резистентност към химиотерапевтични средства. CTR-Test® е in vitro диагностикум, способен да установи с висока точност (>95%) индивидуалната резистентност на пациента към определени химиотерапевтици. Изследването се прави прави преди назначаването на химиотерапия и върху живи туморни клетки (биопсичен материал, малигнен ексудат).

Вземете теста на изплащане с фиксиран лихвен 0%. Вижте условията >>

Повече за теста