Психично здраве - Медицински център Превиста – с грижа за Вашето здраве
Психично здраве
Depression Sensor
Определяне риска от депресия

Депресията е едно от най-често срещаните психични заболявания, засягащо около 7% от всички възрастни. Комбинация от най-различни фактори като тежки удари на съдбата или дори бременността, могат да „отключат“ заболяването. Специфичните наследствени фактори влияят върху индивидуалния риск от депресия. Тестът анализира 4-те гена с най-силно влияние върху риска от развитие на депресия, както и  ефекта на 59 различни медикамента, които се използват при лечение на заболяването. Резултатите дават насоки за персонализирана профилактика на риска, а при установена болест могат да подпомогнат лечението.

Schizophrenia Sensor
Ранно установяване на шизофрения

Шизофренията е тежко психично заболяване с хроничен ход, представляващо значителна тежест както за самия пациент, така и за неговите ближни. Точните причини за шизофренията все още не са ясни. Смята се обаче, че болестта се предизвиква от взаимодействието на психосоциални и биологични фактори. Генетичните дадености играят важна роля за индивидуалния риск от развитие на шизофрения. Тестът анализира трите гена с най-силно влияние върху риска от шизофрения, както и ефекта на 75 различни медикамента, като по този начин може да спомогне за ефективна профилактика и лечение на заболяването.

Alzheimer Sensor
Определяне на индивидуалния риск от болестта на алцхаймер

Болестта на Алцхаймер се среща най-често при хора над 65-годишна възраст и води до прогресивна загуба на когнитивните способности. Първите симптоми като проблеми с краткосрочната памет и разбирането на речта, могат да се появят още 6 до 8 години преди поставяне на диагнозата. От 24 милиона засегнати от деменция по света, около 60% страдат от болестта на Алцхаймер. Засега не е съвсем ясно какво причинява заболяването. Знае се обаче, че определени генетични фактори могат значително да увеличат риска от Алцхаймер. Тестът установява генетичното предразположение към развитие на болестта. Изследват се 2-та гена, свързани най-силно с риска от заболяване и се оценява ефекта на 75 различни медикамента, които се използват при лечение на заболяването.