Сърдечно-съдов риск - Медицински център Превиста – с грижа за Вашето здраве
Сърдечно-съдов риск
myCardioDNA
Определяне на риска от наследствено сърдечно-съдово заболяване

Сърдечно-съдовите заболявания (ССЗ) са основна причина за заболяемост и смъртност в развитите държави. Наред с повишеното артериално налягане, тютюнопушенето, затлъстяването и понижената двигателна активност, значение за индивидуалния риск от   ССЗ имат и редица наследствени фактори. myCardioDNA е генетичен тест, който анализира 90-те гена, които имат най-пряка връзка с риска от наследствени кардиомиопатии, аритмогенни нарушения, някои вродени структурни аномалии на сърцето, както и с фамилната хиперхолестеролемия. Тестът предоставя важна информация, която да послужи за профилактика на сърдечно-съдовия риск, а в някои случаи да помогне за ранно откриване на заболяването. Също така, резултатите от изследването с myCardioDNA имат значение за риска от заболяване при потомството или при други близки родственици на пациента.

Thrombo Sensor
Идентифицирайте и намалете риска от тромбоза

Тромбозата е състояние, свързано с повишено образуване на кръвни съсиреци и блокиране на кръвоснабдяването в засегнатите области. От своя страна, това често води до трайни увреждания, а в най-тежките случаи и до смърт. Например, ако е нарушено кръвоснабдяването на мозъка, тромбозата причинява инсулт, докато блокираното кръвоснабдяване на сърдечния мускул представлява инфаркт. По принцип, всеки може да развие тромбоза, въпреки че рискът е особено висок при жените по време на бременност и раждане. Известно е обаче, че някои генни варианти са свързани с допълнително повишение на риска от тромбоза. На базата на анализ на 3-те генни варианта, имащи пряко значение за индивидуалния риск от развитие на артериална и венозна тромбоза, тестът позволява да бъдат взети персонализирани мерки за превенция на тромбозата, а с това и на нейните усложнения. В допълнение, бива оценен ефектът на 13 медикамента, които се използват при лечението на тромботичните състояния.