За бременната - Медицински център Превиста – с грижа за Вашето здраве
За бременната

Неинвазивен пренатален тест (НИПТ)

myPrenatal е неинвазивен пренатален тест за скрининг на:

най-честите анеуплоидии (нарушения в броя на хромозомните копия) при плода:

  • Тризомия 21 (Синдром на Даун)
  • Тризомия 18 (Синдром на Едуардс)
  • Тризомия 13 (Синдром на Патау)

най-честите анеуплоидии при половите хромозоми X и Y:

  • OX (Синдром на Търнър)
  • XXX (Синдром на трите хикса)
  • XXY (Синдром на Клайнфелтър)
  • XYY (Синдром на Якобс)
Пренатални тестове
Ранно определяне на пола на плода След 6-та седмица на бременността
Неинвазивен пренатален тест за ранно определяне на пола на бебето. Извършва се с кръвна проба от бременната. Изследват се ДНК фрагменти от бебето, циркулиращи в майчиното кръвообращение. Тестът е с прецизност 99,9%, а резултатът е готов в рамките на 3-4 работни дни.
Супер Скрининг

Неинвазивен пренатален тест, установяващ риска плодът да е засегнат от най-честите хромозомни аномалии и някои тежки, рецесивно унаследяеми заболявания. Тестът позволява определяне на Rh-статуса на плода при бременни с отрицателен резус фактор. Извършва се след 10-та гестационна седмица с обичайна проба от майчина кръв.

Повече за теста

myPrenatal Standard Plus*

Разширен генетичен тест за дородов скрининг. Освен тризомиите при стандартния тест, включва анеуплоидиите на половите хромозоми (Х,Y): 45,0Х (синдром на Търнър), 47,ХХY (синдром на Клайнфелтър), 47,ХYY (синдром на Якобс), 47,ХХХ (синдром на трите хикса). Ранно определяне на пола (по желание). Съобразно препоръките на водещите проф. дружества в областта на медицинската генетика, както и на акушерството и гинекологията, при двуплодна бременност предлагаме теста myPrenatal (Standard), заедно с възможността да се определи наличието или липсата на Y (мъжка) полова хромозома (= поне единият плод е от мъжки пол или и двата плода са от женски пол).


Вземете теста на изплащане с фиксиран лихвен %. Вижте условията >>

myPrenatal Plus Standard*

Стандартен генетичен тест за дородов скрининг, включващ освен 3-те най-чести тризомии (т21/т18/т13) и 5-те най-чести микроделеционни синдрома: 1p36 делеция, 4p- (синдром на Волф-Хиршхорн), 5p- (кри-дю-ша синдром),
15q11.2 (Прадер-Вили/Ангелман синдром), 22q11.2 делеция (синдром на ДиДжордж).


Вземете теста на изплащане с фиксиран лихвен %. Вижте условията >>

myPrenatal GenomeScreen

Разширен генетичен тест за дородов скрининг. Освен всичко от обхвата на myPrenаtal (Extended), включва и 5-те най-чести микроделеционни синдрома. Ранно определяне на пола (по желание).

Вземете теста на изплащане с фиксиран лихвен %. Вижте условията >>

myPrenatal Plus ALL chromosomes

Свръхразширен генетичен тест за дородов скрининг. Обхваща анеуплоидиите на всички 23 хромозомни двойки в човешкия кариотип. Ранно определяне на пола (по желание).

Вземете теста на изплащане с 0% оскъпяване:
6 вноски х 341,67 лв. Вижте условията >>

myPrenatal GenomeScreen Extended

Свръхразширен генетичен тест за дородов скрининг. Обхваща анеуплоидиите на всички 23 хромозомни двойки в човешкия кариотип и 5-те най-чести микроделеционни синдрома. Ранно определяне на пола (по желание).

Вземете теста на изплащане с 0% оскъпяване:
6 вноски х 383,34 лв. Вижте условията >>